Представяне

гр. София, ул. Осогово 30, офис 304
0879960091

Бизнес Ефект повишава ефективността на хората, екипите и организациите чрез консултинг и различни дейности за развитие (тренинг, менторинг, коучинг и др.). Основните области на компетентност са: управление на хора и екипи, организационно развитие, екипна ефективност и др.

Фирмата е представител за България на TTI Success Insights - водеща американска компания, която разработва професионални психометрични тестове за подбор, оценка и развитие на служители.

Екипът на Бизнес Ефект съчетава различни компетентности в областта на стратегическото планиране, управление на хора, оптимизиране на процеси, организационно развитие, управление на промяната, оценка и развитие на мениджъри и др.

Вече 11 години подпомагаме развитието на служители и мениджъри от различни нива в организациите. Обучили сме над 12 000 човека в България, Австрия, Германия, Македония, Словения, Молдова, Ирландия, Африка и др.

Използваме утвърдени методики за оценка и анализ на индивидуално, екипно и организационно ниво, както и разработваме собствени инструменти за диагностика.

Чрез анализ и диагностика на силни страни и области за развитие на хората, екипите и организациите.

Чрез интерактивни тренинги, включващи ролеви игри, симулации, упражнения с видеоанализ на поведение и др.

Чрез индивидуални обучителни сесии, коучинг, менторинг, обратна връзка в процеса на работа и др.