Представяне

1113 София, ул. Латинка 9Б
+359887509543

IVB e консултантска компания в областта на стратегическия HR, която предлага комплексни решения в съответствие с Вашите организационни потребности.

Нашата мисия е да Ви помогнем да управлявате хората във Вашата организация така, че те да живеят с нейните ценности и да работят за нейния успех!
Ако Вие сте собственик или управител на малка или средна компания и нямате звено по управление на човешките ресурси, но искате да привлечете, мотивирате и задържите правилните хора на подходящите позиции, да създадете структура и организация на работа, които способстват за най-ефективното управление на Вашия бизнес, ние Ви предлагаме да направим това заедно.
Ако управлявате голяма компания или звено, което отговаря за персонала и искате да работите по проекти за обучение, развитие и ангажиране на хората в организацията, програми за управление на таланти, създаване на HR стратегия и превръщане на HR функцията от административна в стратегическа и подкрепяща Вашия бизнес, нашата компетентна професионална подкрепа ще Ви доведе до желания успех.