Представяне

София пк. 1574, бул. \"Шипченски проход\" 18, офис център Галакси, ет.5, офис 503.
0885818574

IN YOUR HANDS е иновативна консултантска компания, фокусирана върху развитието на компетенциите на служителите с цел подобряване на представянето.

Инвестициите в развитието на компетенциите, иновативността и предприемаческия потенциал на служителите са ключов фактор за подпомагане на компанията да се адаптира към изискванията на пазара и да развие силно конкурентно предимство.

За да бъдем максимално полезни в изпълнението на тази нелека задача, пред която са изпра-вени нашите клиенти, сме съчетали опита, знанията и професионализма на нашите консултанти с опита, иновативния подход и ноу-хау практиките на световния лидер в поведенческите симулации Eagle’s Flight Канада и на световния лидер в бизнес симулациите CELEMI от Швеция. По този начин сме разработили концепция за услуга, чрез която работим ефективно на всяко ниво на учене (нагласи, знания, умения) в широк спектър от компетенции (продажби, лидерство, мениджмънт, личностни умения).

http://www.inyourhands.bg/

Цели:
- Да подкрепим мениджмънта и специалистите в областта на човешки ресурси структурирано да развиват компетенциите и предприемаческия потенциал на служителите в организацията;
- Да популяризираме по-ефективни и по-ангажиращи начини на учене и изграждане на компетенции, с устойчив ефект във времето;
- Да подпомогнем нашите клиенти в усилията им да се адаптират към изискванията на пазара и да развият устойчиво конкурентно предимство в лицето на хората в организацията;

Стратегии:
- Осигуряване на Процесно ориентиран подход към обучителните проекти, с цел доставяне на реална бизнес стойност и промяна в нагласите, поведенията и практиките на участниците в дългосрочен план.
- Предоставяне на богато портфолио от решения както в широчина на областите, по които можем да сме в полза на нашите клиенти, така и в дълбочина на вариантите, с които мо-жем да адресираме предизвикателствата.
- Прилагане на структуриран подход при развитие на собствен консултантски екип, гарантиращ професионализмът, експертност и високи стандарти за качество.