Представяне

гр. София, 1303, ул. Чипровци 12, ет. 2
+359882287771

Успешни и ефективни процеси на обучение и развитие от Leadership Support.
От 2015 година LS-S се фокусира върху развитието си като експерт в дигитализацията на човешките ресурси. Ние преосмисляме всички елементи от работния процес, като предоставяме многопластова услуга и цялостна грижа за клиента. Целта ни е да оптимизираме и подпомогнем работата на лидерите и професионалистите в областта на HR, както и да съдействаме за развитието на работна среда и култура от ново поколение.

Вярваме, че културата на обратна връзка, управлението и развитието на хора, ценностите и цялостната среда в компанията могат да бъдат съществено подобрени с помощта на прагматични дигитални решения. Ние предоставяме анализи, вместо оценяване, и поставяме основа за градивни дискусии с участието на всеки от екипа, вместо да затваряме обратната връзка в мениджърския кръг.

Гордеем се с изцяло разработените от нас дигитални продукти - системи за обратна връзка и индикатори за "меки" умения. Положителните резултати на екипите на нашите клиенти след работата с дигиталните инструменти от LSS или след обученията с нас са това, което ни кара да се гордеем с работата си.

Ние оптимизираме управлението на човешките ресурси и организационната култура, като покриване всички ключови области за развитие на хората с нашите обучения и продукти:

- Изграждане на доверие
- Кариерно развитие
- Култура на обратна връзка
- Мотивация и ангажираност
- Business Agility
- Обучение и развитие
- Организационна култура и ценности
- Оценка на компетенции
- Развитие и задържане
- Развитие на екипи
- Развитие на лидери
- Сблъсък на поколенията
- Управление на приемствеността
- Управление на промяната
- Управление на таланти
- Employee experience
- Employer branding