Представяне

София, бул. България 110, бл. А, ет.2, ап.15
02/9581920

Ние работим с фирми и физически лица по широк набор от проекти в областта на човешките ресурси и управлението. Какво точно значи това?
Ами, помагаме на хората да намерят своето място. Правилното място. #PeopleAtRightPlaces
Освен това помагаме на организациите, малки и големи:
- да намерят и привлекат подходящите хора
- да разберат по-добре служителите си чрез стандартизиран психометричен инструментариум
- да взимат обосновани и устойчиви решения за развитието на хората в организацията си
- да инвестират в „правилните“ за организацията хора – развитие на талантите
- да използват оптимално вътрешния си ресурс за стратегическо планиране
- да управляват успешно процеса на промяна

Но какво още сме ние? Успешна международна компания, бизнес психолози и изобретатели на нови методи, пламенни консултанти.
Но преди всичко - ние сме хора, които обичат да работят с хора.

Фокусът към отделния човек!
За нас винаги е важно да вникнем под повърхността на ситуацията. И, ако открием проблем, не се притесняваме да го назовем.

Ние навлизаме в дълбочина и използваме комплексен инструментариум, за да помогнем на отделните хора, екипи и организации да работят по начин, който да е от полза за всички.

Ние сме убедени, че хората на правилните места могат да променят организациите и дори обществото. Всеки човек, всеки екип и организация са уникални и могат да генерират и предложат много възможности и добавена стойност.
Ние ви помагаме да разкриете и да развиете този потенциал, като му дадете пространство да расте.