Представяне

България, София, бул. Александър Стамболийски 84, етаж 6
0888813281

Коучинг обученията на Erickson включват световно известната програма "Изкуството и науката в коучинга" / "The Art and Science of Coaching", както и трансформиращите живота коучинг курсове "Разширяване на емоционалната интелигентност"/ "Expanding Emotional Intelligence", "Изкуството и науката на вниманието"/ "The Art & Science of Mindfulness", "Коучинг компетенции за лидери"/ "Coaching Competencies for Leaders", "Невро-Лингвистично програмиране"/ "Neuro-Linguistic Programming (NLP)", и много други.

Основана през 1980 г, Erickson е първата компания, която провежда обучения в областта на коучинга, акредитирани от Международната коучинг федерация (ICF).

Erickson притежава огромна глобална мрежа от коучинг специалисти - самата компания е представена в над 85 страни чрез над 45000 завършили програмите ни.

Ние имаме за цел да сме онази повратна точка за Световното съзнание, която води до позитивни промени и израстване на Човечеството. Постигаме това чрез ориентираните ни към решенията, иновативни и целящи личностно развитие програми.