Представяне

София 1309, улица Дебелц блок 126, вход Г
0889366293

Career Guide е първата компания в България, която предлага цялостна програма за кариерно ориентиране и развитие.

Вярваме, че светът се нуждае от хора, които живеят призванието, създават стойност и иновират. Кариерата не е това, което е била преди 10,20,50 години. За нас кариерата е свързана с корените на думата – “жизнен път” – реализиране на личностния потенциал и създаване на решения, подобрения и шедьоври.Вярваме, че човек става щастлив не само когато получава, това, което иска, но и когато постига значими за него цели, живее ценностите си и реализира потенциала си. Именно заради това създадохме програмите Career rEvolution и The Career I love на базата на над 15 годишен опит в сферата на образованието, корпоративното консултиране и кариерното развитие.

Career rEvolution е програма за кариерно ориентиране, предприемачество и лидерство за младежи между 16 и 24 години, които искат да имат смилена и успешна кариера.

The career I love е програма за хора, които искат не просто да отиват на работа в понеделник сутрин, но и да изпитват радост, гордост и да се развиват в кариерата си. .

Career Guide създава нова парадигма на кариерно ориентиране и развитие. Тя се базира на убеждението, че:

Всеки човек има свой Елемент, който му носи успех и удовлетворение. Именно изключването на удовлетворението и страстта от уравнението на кариерата саботира добрите резултати.
Кариерата е проект, който създаваме и управляваме – нужни са знания и умения, за да го правим добре.
Уменията за поставяне, постигане на цели и себепознание са също толкова важни, колкото и уменията да пишем и четем
Никой бизнес и никоя кариера не са по- големи от човека, който стои за тях.
Да разкрием ценностите си, да създадем градивни лични навици и нагласи е ключ към успеха.

Чрез цялостна програма за кариерно ориентиране и разивитие.