Представяне

гр. Пловдив бул. Пещерско шосе 201
+359888938075

Уиски специалист. Провеждане на обучения и презентации свързани тясно с уиски индустрията ,брандове , дегустации , инвестиции и тематични тиймбилдинги

Иновативно прилагане и постоянно обновяване на използвана информация. Автономна независимост на проектите без обвързване с конкретни брандове. Широк спектър и гъвкавост подход при изготвяне на задания.

Разкриване и запознаване с света на една от най -бързо прогресиращите индустрии . Придобиване на широк спектър знания в сектор "уиски " в който са включени безброй индустрии и науки.
Разкриване на нови хоризонти както вкусови така и инвестиционни