Представяне

гр. София, бул. Ситняково 23, ет. 6
0896831682

Ние предоставяме aутсорсинг на обработката на заплати и подготовка на всички необходими документи свързани с администриране на правоотношенията с персонала на нашите клиенти.
Също така предлагаме консултантски услуги, свързани с разработка на политики, правила и процедури в областта на управление на човешки ресурси, разработка на системи за заплащане и бонуси схеми, HR одити.

Отличава ни консултантският поход в нашата работа от една страна, а също така организацията ни на работа, която води до непрекъснат процес за клиента, възможност за бърза реакция при най-високо качество на услугата.

Нашата цел е да обучим контактните лица, с които работим, така че те да имат необходимите знания да изпълняват задачите си с възможно най-голяма прецизност, съобразено със законовите разпоредби.
Към всеки проект подхождаме индивидуално и с необходимата гъвкавост.