Представяне

София
ул. Крум Попов 56-58
ет.3/ H-Vision team room
+359 888 905206

H-Vision (www.H-Vision.com) е иновативна компания, чиято основна функция е да развива потенциала в хората и организациите, които имат готовност за това.
H-Vision е компания за организационно консултиране и стратегически HR мениджмънт.
Философията на H-Vision за висока устойчивост на резултатите е свързана с комплексен, интегриран и дългосрочен подход, при който всеки проект носи добавена стойност към бизнеса на клиента.

Ние сме на пазара вече 13 години.
Преживяхме кризи, сътресения, конкуренция, промени...Преживяхме ги, защото знаем какво искаме да постигнем и сме много честни с клиентите си.
Проектите ни са предимно дългосрочни - не харесваме работата "на парче" и за нас е много важно да виждаме смисъла - за клиента ни и за нас самите. Важно ни е в края на деня/проекта да знаем, че усилията, които сме вложили за развитие на потенциала - на хората и организациите - са дали резултат.
Над 90% от клиентите ни работят с нас повторно. Имаме клиенти, с които правим проекти от самото начало на създаването ни и до днес - 13 години. Това е безспорно и категорично доказателство, че имаме какво ново да предложим, не се ограничаваме до нещата, които сме постигнали и се движим непрекъснато!

Нашият фокус е именно върху развитието на хората/организациите.
Правим го през различни формати, методи и инструменти, част от които са:
Проекти за увеличаване нивото на ангажираност - изследвания, фокус групи, интервюта, workshops
Тренинги/събития за промяна на нагласата (Changing Attitude Events)
Тренинги за развитие на меки умения (лидерство, комуникация, взаимоотношения с клиенти, управление на промяната и т.н.)
Workshops - различни техники за достигане до конкретна цел, важна за организацията
Центрове за оценка на потенциала
Корпоративни Тимбилдинг Събития
Стратегически HR Мениджмънт (HR Outsourcing)
Insight To Business 360 градусова обратна връзка
Изследване на организационна среда – диагностика (Workforce View Survey)
Проекти за развитие на работодателска марка (Employer Branding Projects)
Коучинг (Executive Coaching)

Всяко от събитията/проектите ни е абсолютно наново създадено - не ползваме стандартни програми, което прави инвестицията на време в предварителните етапи по-сериозна.