Актуално

  • Начало
  • Организационно развитие и продуктивност по време на криза: Резултатите от проучванеto са тук!
17 / 07 / 2020

Организационно развитие и продуктивност по време на криза: Резултатите от проучванеto са тук!

През март и април 2020 година Leadership Support проведе свое проучване на тема „Влияние на мерките срещу COVID-19 върху работната продуктивност, управлението на човешки ресурси и организационното развитие на компаниите в България“. В него взеха участие над 200 респонденти от 198 компании с разнообразен профил. Анкетата се проведе изцяло онлайн, а резултатите от нея LS-S oбработи, запазвайки пълна анонимност. Респондентите са преобладаващо мениджъри и експерти в областта на човешките ресурси или на други позиции в управленските екипи.

 

Още със зараждането на кризата заради COVID-19, Leadership Support реши да отдели време и ресурси, за да е в помощ на компаниите в България, и започна публикуването на статии, видеа и други материали със съвети и добри практики. Докладът от нашето голямо проучване е съществена част от тази кампания и се вълнуваме да го споделим с всеки напълно безплатно (за да го свалите, моля кликнете тук).

 

На фокус: Оптимизъм, работа от вкъщи, кризисна комуникация и адаптация към промените

 

Едно от първите неща, които правят впечатление в резултатите от доклада, е оптимизмът както при мениджърите, така и при служителите – близо 70% и от двете групи са абсолютно или по-скоро оптимистично настроени за новосъздалата се ситуация. Основният приоритет на отделите по човешки ресурси е кризисната комуникация, която се фокусира върху изясняване на организирането на работата от вкъщи, здравето на служителите и нови вътрешнофирмени мерки. Друга позитивна новина е, че повече от половината от компаниите приоритизират подпомагането на своите служители. Разбира се, работата на мениджърите също търпи промени – 71% от тях трябва да адаптират основната си дейност за работа в извънредно положение, а при 30% основната им дейност в този период е отстраняване на оперативни проблеми.

 

 

Докладът на LS-S съдържа подробна и интересна статистика по 19 въпроса, сред които и четири отворени, чиито преобладаващи отговори са цитирани анонимно. Те разкриват какви са най-честите стратегии за справяне с изолацията при работата от вкъщи и кои са най-големите притеснения, които вълнуват служителите в компаниите в България.

Друга значима част от доклада е главата „Сравнения“, в която е сравнителният анализ на резултатите от същото изследване в Германия. То беше проведено паралелно с проучването в България, заедно с партньорите на LS-S от Kommunikationskolleg AG Consulting & Training. Така може да направим своите изводи за влиянието на ситуацията с коронавируса върху компаниите в различни държави.

Проучването показва високата способност за адаптация към непредвидени обстоятелства на бизнеса в България: реорганизация на работния процес, преустановяване на срещи на живо, нови обучения за по-голяма ефективност при работа от вкъщи. Въпреки засегната производителност, компаниите работят върху своите планове за „рестарт“ след кризата.

Разгледайте пълния доклад, като го свалите от тук.

LS-S благодари на всички участващи, които допринесоха за това проучване.