Актуално

  • Начало
  • Приоритизиране на потребностите от обучение
15 / 02 / 2020

Приоритизиране на потребностите от обучение

Тъй като бизнесът става все по-глобален и взаимосвързан, конкуренцията може да дойде практически от всяка точка на света. И тъй като бизнесът става все по-сложен, изглежда, че има непрекъснато нарастващ списък с необходимите умения и способности, необходими за успеха.

Това, наред с други фактори, кара компаниите да се стремят да повишат квалификацията на персонала си. Обучението и развитието на служителите бе един от най-големите фокуси на HR отделите през 2019 г. и изглежда, че тази тенденция продължава и през 2020 г.

Едно от многото предизвикателства пред компаниите, изправени пред множество важни потребности от обучение, е откъде да започнат. Тук обсъждаме някои стратегии за приоритизиране на потребностите от обучение.

Идентифицирайте ключовите нужди

Първата стъпка е съставянето на списък на необходимите умения, знания и други цели на обучението. Това трябва да бъде съвместно усилие между лидерството на компанията, с принос, базиран на индустриалното сравняване (Какви умения притежават най-добрите компании в моята индустрия?), Принос от мениджъри и принос от самите служители за това какви умения са необходими, за да бъде компанията успешна колкото е възможно.

Списъкът трябва да включва всички желани умения, а не просто тези, които в момента липсват.

Анализирайте текущите умения

След като системата от желаните умения е документирана, преценете къде е мястото на компанията при тези нужди. Отново приносът може да идва от сравнения с други организации, както и от мениджъри и служители. Насърчете честната оценка на персонала.

Пътна карта

Следващата стъпка е съставянето на пътна карта за обучение. Не е възможно да се съсредоточите върху всичко веднага - оттук и необходимостта да се даде приоритет. Приоритизирането не означава непременно фокусиране върху най-важното умение - компанията може вече да е доста специалист.

Това не означава непременно да се съсредоточите върху умението, което най-много ви липсва - може да не е изключително важно за другите. И приоритизирането не означава непременно да изберем основната нужда, да се съсредоточим 100% и да преминем към следващата в списъка.

Вместо това, приоритизирането изисква оценка на потребностите от набори от умения, които осигуряват най-голямото предимство пред наличните ресурси за обучение и текущите недостатъци.

Въз основа на балансирането на тези фактори може да се състави т.нар пътна карта на обученията, която да разработи краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план за развитие на умения с най-приоритетен приоритет. Тази пътна карта трябва да включва редовни проверки на напредъка и преоценки.

Няма универсално правило, което да дава приоритет на потребностите от обучение, тъй като има множество фактори, които влияят на най-големите нужди. И днешните приоритети могат бързо да се променят въз основа на промените в персонала, пазара и конкурентния пейзаж. Но е важно служителите на научноизследователската и развойна дейност да бъдат в крак с настоящата ситуация и да бъдат активни в предоставянето на обучение и развитие, за да преодолеят идентифицираните пропуски.

 

Адаптирано по статия от: https://hrdailyadvisor.blr.com/2020/03/02/prioritizing-training-needs/