Актуално

  • Начало
  • Управление на таланти от успешни компании: прозрения от последните изследвания
14 / 07 / 2019

Управление на таланти от успешни компании: прозрения от последните изследвания

Управление на таланти от успешни компании 
Ролята на функцията на HR Мениджъра е критична, тъй като мениджъра трябва да има отлични постижения не само в конкретна област. С други думи не е достатъчно, ако една компания има изграден имидж на пазара, който привлича висококачествени таланти, но не се справя добре, след като тези таланти започнат да работят в компанията.

Вземете например индийския IT Infosys. Макар и работата там да е мечта на много възпитаници, през последните месеци компанията е поразена от отслабване, тъй като компанията не се справя добре по отношение на запазването и развиването на таланти. От друга страна, компании като Microsoft, Google и Apple не само привличат най-добрите таланти на пазара, но и ги управляват добре, което води до това, че техните практики се превръщат в модел за други компании.

В тази статия се анализират най-добрите практики за управление на таланти на успешните компании и ролята на функцията на HR Мениджъра в подхранването и таланта.

Аспекти в управлението на таланти
Първият аспект в управлението на успешните световни компании е да не бъдат локални в практиките си по наемане, а вместо това да приветстват разнообразието чрез набиране на международни таланти, служители от различни среди и като цяло диверсифициране на базата на служителите. Следваща стъпка е идентифицирането и оформянето на кръга от служителите с голям потенциал, които ще дадат на организацията набор от лидери, от които да се възползват, когато са изправени пред ситуации, в която са нужни лидери. Въпреки че това е практика, която се следва в много компании, успешните компании също така идентифицират нови лидери, а не само тези, които са установили. Въпросът тук е, че успешното управление на талантите се нуждае от успешно и персонално управление на  HR Мениджъра и висшия мениджмънт, като съставят списък на потенциалните лидери и в двата края на веригата за развитие на таланти.

С други думи, тези компании започват от по-ниските нива и продължават до средните и висшите управленски нива. Третият аспект на успешното управление на таланти е осигуряването на вертикални и хоризонтални работни места за съществуващите служители. Това означава, че на служителите се предоставя меню с възможности за кариера, които ще им позволят да изменят ролята си и да намерят реализация в позицията, която сами си избират. Причината, поради която този аспект е много важен, е, че често много компании задушават своите служители, като не осигуряват промяна на длъжността или ролите, водещи до широко разпространено недоволство сред служителите.

Създаване на задоволяваща работна култура
Четвъртият аспект на успешното управление на талантите е, че тези компании осигуряват на своите служители смяна на мястото на работа, причината за подобен ход не е просто да се преместят талантите на места, където има недостиг, но и необходимостта от личностно развитие на служителя.

 Въпросът тук е, че успешното управление на талантите изисква служителите да се чувстват привилегировани, за да работят за компанията, а техните нужди за самореализация и изпълнение трябва да се поемат от компанията.

Всъщност, успешните компании често имат политики, при които хората се фокусират върху създаването на стимулирана и динамична среда, която насърчава и индивидуалния растеж и растежа в работната среда, по-ангажирано отколкото работно място, което се занимава единствено с печалбите.

Заключителни мисли
И накрая, успешните компании често имат по-ниски нива на изтощаване, дори ако техните компенсаторни практики съответстват на индустриалния стандарт, но не са по-високи от другите компании. С други думи, както е споменато в уводния параграф, успешното управление на таланти изисква отлични постижения в сферите на развитие на лидерството, управление на талантите и управление на изпълнението. 

 

Източник: https://www.managementstudyguide.com/talent-management-by-successful-companies.htm